59 ارور مایکروفر مایتگ MAYTAG

تعمیر لوازم خانگی home appliances repair
ارور مایکروفر مایتگ

کد خطا - ارور مایکروفر مایتگ MAYTAG

59 ارور مایکروفر مایتگ MAYTAG

ارور مایکروفر مایتگ به مشکلات و خطاهای ممکن در مایکروفر مارک “مایتگ” اشاره دارد. مایکروفرهای مایتگ نیز ممکن است با مشکلات فنی، خرابی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یا عملکرد نامناسب مواجه شوند. این خطاها می‌توانند به صورت نمایشی روی صفحه نمایش، با صداها و نشانگرهای خاص یا تغییرات قابل توجه در عملکرد مایکروفر ظاهر شوند.

مشکلات رایجی که ممکن است در مایکروفر مایتگ رخ دهد، شامل ارورهای دما، ارورهای سیستم کنترل، ارورهای درب، ارورهای صوتی و سایر خطاهای مرتبط با سیستم عملکرد مایکروفر می‌شوند. به عنوان مثال، ممکن است روی صفحه نمایش پیام‌هایی مانند “C11″، “C10” یا “C12” نمایش داده شود که به مشکلات خاصی اشاره دارند. همچنین، صداهای غیرمعمولی مانند صدای زنگ، صدای وزش هوا یا سایر صداهای نامعمول می‌توانند نشانه خطاهای سیستمی باشند.

در صورت مواجهه با ارورها یا خطاهای نامعمول در مایکروفر مایتگ، می‌توانید به راهنمای کاربری دستگاه مراجعه کنید. در این راهنما، توضیحات دقیقی درباره هر ارور و راه‌حل‌های ممکن برای آن ارائه شده است. همچنین، اگر نیاز به راهنمایی و پشتیبانی بیشتر دارید، می‌توانید با خدمات تجهیزان سرویس بگیرید تا به شما کمک کنند.

تخصصی ترین آموزش های مایکروویو را در مرکز آموزش تجهیزان سرویس تجربه کنید

 

فهرست ارور ها

کد خطای C-10 مایکروویو مایتگ

ارورعلت ارور
C-10خطای سنسور رطوبت/گاز

رفع ارور C-10 ماکروفر مایتگ:

عملکرد تشخیص میزان رطوبت مواد غذایی با مشکل مواجه شده است. سنسور رطوبت/گاز- برد الکترونیکی بررسی شود. در صورت نیاز برد الکترونیکی تعمیر شود.

کد خطای C-11 ماکروویو مایتگ

ارورعلت ارور
C-11خطای سنسور رطوبت/گاز

رفع ارور C-11 مایکروفر مایتگ:

عملکرد تشخیص میزان رطوبت مواد غذایی به درستی انجام نمی شود. سنسور رطوبت/گاز- برد الکترونیکی بررسی شود. سیم کشی حتما به صورت صحیح چک شود.

کد خطای C-12 مایکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
C-12خطای سنسور رطوبت/گاز

رفع ارور C-12 ماکروفر مایتگ:

اندازه گیری میزان رطوبت مواد غذایی توسط دستگاه با مشکل مواجه شده است. ابتدا وضعیت سلامت سنسور رطوبت/گاز به درستی بررسی شده و سپس برد الکترونیکی تست شود.

کد خطای C-20 مایکروویو مایتگ

ارورعلت ارور
C-20خطای سنسور حرارتی (ترمودیسک)

رفع ارور C-20 ماکروفر مایتگ:

ممکن است افزایش دمای دستگاه باعث فعال شدن ترمودیسک و قطع کردن مسیر جریان ورودی شده باشد. همچنین خرابی ترمودیسک نیز می تواند باعث ایجاد این مشکل شود. سنسور حرارتی (ترمودیسک) تست شده و در صورت نیاز تعویض گردد.

کد خطای C-21 ماکروویو مایتگ

ارورعلت ارور
C-21خطای سنسور حرارتی (ترمودیسک)

رفع ارور C-21 مایکروفر مایتگ:

خرابی ترمودیسک می تواند باعث ایجاد این مشکل شود. همچنین بالا رفتن دمای دستگاه می تواند باعث قطع کردن مسیر جریان ورودی شده باشد. سنسور حرارتی (ترمودیسک) تست شده و در صورت نیاز تعویض گردد.

کد خطای C-22 مایکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
C-22خطای سنسور حرارتی (ترمودیسک)

رفع ارور C-22 ماکروفر مایتگ:

ایراد سنسور حرارتی می تواند موجب این مشکل شود. همچنین ممکن است زیاد شدن دمای مایکروویو باعث فعال شدن ترمودیسک و قطع کردن مسیر جریان ورودی شده باشد. ترمودیسک چک شده و در صورت نیاز تعویض گردد.

کد خطای C-70 مایکروویو مایتگ

ارورعلت ارور
C-70خطای سنسور بخارپز

رفع ارور C-70 ماکروفر مایتگ:

این ایراد عملکرد سیستم بخارپز را با مشکل مواجه کرده و می تواند مربوط به قطعات سنسور بخارپز، سیم کشی و مسیر ارتباطی تا برد و همچنین برد الکترونیکی باشد. برای رفع ارور C-70 مایکروویو مایتگ MAYTAG، سنسور بخارپز، مسیر ارتباطی و برد تست شود و در صورت خرابی اقدام به تعمیر و یا تعویض قطعه معیوب گردد.

کد خطای C-71 مایکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
C-71خطای سنسور بخارپز

رفع ارور C-71 ماکروویو مایتگ:

این ارور به دلیل خرابی در سیستم بخارپز اتفاق افتاده و می تواند مربوط به برد فرمان، مسیر ارتباطی تا برد و سنسور بخارپز باشد. در نتیجه سنسور بخارپز، مسیر ارتباطی و برد تست شود و در صورت خرابی اقدام به تعمیر و یا تعویض قطعه شود.

کد خطای C-72 ماکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
C-72خطای سنسور بخارپز

رفع ارور C-72 مایکروویو مایتگ:

این خطا به دلیل عملکرد نامناسب سیستم بخارپز اتفاق افتاده و می تواند مربوط به برد الکترونیکی، مسیر ارتباطی تا برد و سنسور بخارپز باشد. در نتیجه سنسور بخارپز، مسیر ارتباطی و برد تست شود و در صورت خرابی اقدام به تعمیر و یا تعویض قطعه شود.

کد خطای E-71 مایکروویو مایتگ

ارورعلت ارور
E-71خطای سنسور بخارپز

رفع ارور E-71 ماکروویو مایتگ:

خطای E-71 مایکروویو مایتگ به دلیل عملکرد نا صحیح سیستم بخارپز اتفاق می افتد و می تواند مربوط به برد الکترونیکی، مسیر ارتباطی تا برد و سنسور بخارپز باشد. بنابراین سنسور بخارپز، مسیر ارتباطی و برد تست شود و در صورت خرابی اقدام به تعمیر و یا تعویض قطعه شود.

کد خطای E-72 مایکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
E-72خطای سنسور بخارپز

رفع ارور E-72 ماکروویو مایتگ:

ارور E-72 به دلیل عملکرد نامناسب سیستم بخارپز مایکروفر مایتگ نمایش داده می شود و می تواند مربوط به سنسور بخارپز، برد الکترونیکی و مسیر ارتباطی تا برد باشد. در نتیجه سنسور بخارپز، مسیر ارتباطی و برد تست شود و در صورت خرابی اقدام به تعمیر و یا تعویض قطعه شود.

کد خطای C-A0 مایکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
C-A0خطای عملکرد دستگاه

رفع ارور C-A0 ماکروویو مایتگ:

عملکرد برد الکترونیکی تست، تعمیر یا تعویض شود.

کد خطای C-A1 مایکروویو مایتگ

ارورعلت ارور
C-A1خطای عملکرد دستگاه

رفع ارور C-A1 مایکروویو مایتگ:

برای رفع ارور C-A1، برد الکترونیکی تست، تعمیر یا تعویض شود.

کد خطای C-A2 ماکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
C-A2خطای عملکرد دستگاه

رفع ارور C-A2 مایکروویو مایتگ:

برای رفع ارور C-A2 مایکروویو مایتگ، برد الکترونیکی تست، تعمیر یا تعویض شود.

کد خطای C-d0 مایکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
C-d0خطای قفل درب

رفع ارور C-d0 مایکروویو مایتگ:

ارور C-d0 به علت عملکرد نامناسب سیستم قفل درب ایجاد شده و در صورت خرابی باعث می شود هیچ کدام از قسمت های دستگاه کار نکند، برای رفع ارور C-d0 باید درب- زبانه قفل درب- میکروسوئیچ درب، مسیر ارتباطی تا برد – ترمودیسک ها چک شود.

کد خطای C-d1 مایکروویو مایتگ

ارورعلت ارور
C-d1خطای قفل درب

رفع ارور C-d1 ماکروویو مایتگ:

خطای C-d1 مایکروویو مایتگ به دلیل عملکرد نامناسب سیستم قفل درب ایجاد می شود و در صورت خرابی باعث می شود هیچ کدام از قسمت های دستگاه کار نکند، برای رفع ارور C-d1 باید درب- زبانه قفل درب- میکروسوئیچ های حفاظتی، مسیر ارتباطی تا برد – ترمودیسک ها چک شود.

کد خطای C-d2 ماکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
C-d2خطای قفل درب

رفع ارور C-d2 مایکروفر مایتگ:

خطای C-d2 مایکروفر مایتگ به دلیل اشکال در قفل درب ایجاد می شود و در صورت خرابی باعث می شود هیچ کدام از قسمت های دستگاه کار نکند، برای رفع ارور C-d2 باید میکروسوئیچ های حفاظتی- درب- زبانه قفل درب- مسیر ارتباطی تا برد – ترمودیسک ها چک شود.

کد خطای C-F0 مایکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
C-F0خطای ارتباطی

رفع ارور C-F0 مایکروویو مایتگ:

ارور C-F0 زمانی رخ می دهد که خطای ارتباطی بین پنل نمایشگر و برد اصلی ایجاد شود و برای رفع ارور C-F0 باید پنل نمایشگر– سیم کشی- برد الکترونیکی بررسی شود.

تخصصی ترین آموزش های مایکروویو را در مرکز آموزش تجهیزان سرویس تجربه کنید

کد خطای C-F1 ماکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
C-F1خطای ارتباطی

رفع ارور C-F1 ماکروویو مایتگ:

ارور C-F1 به دلیل خطای ارتباطی بین پنل نمایشگر و برد اصلی ایجاد می شود و برای رفع ارور C-F1 باید پنل نمایشگر– سیم کشی- برد الکترونیکی بررسی شود.

کد خطای C-F2 مایکروویو مایتگ

ارورعلت ارور
C-F2خطای ارتباطی

رفع ارور C-F2 مایکروفر مایتگ:

ارور C-F2 نشان می دهد که ایرادی در مسیر ارتباطی بین پنل نمایشگر و برد اصلی ایجاد شود و برای رفع ارور C-F2 باید  برد الکترونیکی- سیم کشی- پنل نمایشگر بررسی شود.

کد خطای E-81 ماکروویو مایتگ

ارورعلت ارور
E-81خطای ارتباطی

رفع ارور E-81 ماکروفر مایتگ:

این خطا مربوط به اشکالی در مسیر ارتباطی بین برد اصلی و پنل نمایشگر می باشد که جهت رفع خطای E-81 بایستی پنل نمایشگر- سیم کشی- برد الکترونیکی بررسی شود.

کد خطای E-82 مایکروویو مایتگ

ارورعلت ارور
E-82خطای ارتباطی

رفع ارور E-82 مایکروفر مایتگ:

این خطا مربوط به ایرادی در مسیر ارتباطی بین برد اصلی و پنل نمایشگر می باشد که جهت رفع خطای E-82 بایستی پنل نمایشگر- سیم کشی- برد الکترونیکی بررسی شود.

59 کد خطا مایکروفر مایتگ MAYTAG

کد خطای E-83 مایکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
E-83خطای ارتباطی

رفع ارور E-83 ماکروویو مایتگ:

برای رفع ارور E-83 مایکروویو MAYTAG، بایستی پنل نمایشگر- سیم کشی- برد الکترونیکی بررسی شود و در صورت نیاز تعمیر یا تعویض گردد.

کد خطای E-01 مایکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
E-01خطای باز بودن درب

رفع ارور E-01 مایکروویو مایتگ:

ارور E-01 زمانی در نمایشگر دستگاه ظاهر می شود که اشکالی در قسمت درب وجود داشته باشد. این قسمت شامل درب- لولا- زبانه درب- میکروسوئیچ های حفاظتی می باشد. علت ایراد این است که یا درب خوب بسته نمی شود یا درب بسته شده ولی میکروسوئیچ ها عمل نمی کند. جهت رفع ایراد باید قطعات مربوطه بررسی و در صورت نیاز تعویض گردد.

کد خطای E-36 ماکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
E-36خطای باز بودن درب

رفع ارور E-36 ماکروویو مایتگ:

ارور E-36 زمانی رخ می دهد که ایرادی در قسمت درب وجود داشته باشد. این قسمت شامل درب- لولا- زبانه درب- میکروسوئیچ های حفاظتی می باشد.

کد خطای E-47 مایکروویو مایتگ

ارورعلت ارور
E-47خطای باز بودن درب

رفع ارور E-47 مایکروفر مایتگ:

علت ایراد این است که یا درب خوب بسته نمی شود یا درب بسته شده ولی میکروسوئیچ ها عمل نمی کند. جهت رفع ایراد باید قطعات مربوطه بررسی و در صورت نیاز تعویض گردد.

کد خطای E-02 مایکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
E-02خطای تنظیم زمان پخت بیش از حد برنامه مایکرو

رفع ارور E-02 مایکروویو مایتگ:

در صورتی که زمان پخت برنامه مایکرو بدرستی تنظیم نشود و بیش از حد انتخاب شود ارور E-02 رخ می دهد. که برای رفع ارور E-02 مایکروویو مایتگ، باید تنظیم مجدد زمان پخت برنامه مایکرو انجام گیرد.

کد خطای E-03 مایکروویو مایتگ

ارورعلت ارور
E-03خطای تنظیم زمان پخت بیش از حد برنامه گریل

رفع ارور E-03 ماکروویو مایتگ:

در صورتی که زمان پخت برنامه گریل بدرستی تنظیم نشود و بیش از حد انتخاب شود ارور E-03 رخ می دهد. که برای رفع ارور E-03 مایکروفر مایتگ، باید تنظیم مجدد زمان پخت برنامه گریل انجام گیرد.

کد خطای E-04 مایکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
E-04خطای تنظیم زمان پخت بیش از حد برنامه کانوکشن

رفع ارور E-04 مایکروویو مایتگ:

در صورتی که زمان پخت برنامه کانوکشن بدرستی تنظیم نشود و بیش از حد انتخاب شود ارور E-04 رخ می دهد. که برای رفع ارور E-04 ماکروفر مایتگ، باید تنظیم مجدد زمان پخت برنامه کانوکشن انجام گیرد.

کد خطای E-05 ماکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
E-05خطای تنظیم زمان پخت بیش از حد برنامه ترکیبی

رفع ارور E-05 مایکروویو مایتگ:

در صورتی که زمان پخت برنامه ترکیبی بدرستی تنظیم نشود و بیش از حد انتخاب شود ارور E-05 رخ می دهد. که برای رفع ارور E-05 ماکروفر مایتگ، باید تنظیم مجدد زمان پخت برنامه ترکیبی انجام گیرد.

کد خطای E-06 مایکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
E-06ارور هیتر گریل چرخان

رفع ارور E-06 مایکروویو مایتگ:

این ایراد مربوط به قسمت هیتر چرخان دستگاه می باشد. برای رفع ارور E-06 ماکروفر MAYTAG، هیتر چرخان- ترمودیسک- برد الکترونیکی چک شود.

کد خطای E-11 مایکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
E-11خطای سنسور گاز

رفع ارور E-11 مایکروویو مایتگ:

برای رفع ارور E-11 ماکروفر MAYTAG، سنسور گاز- برد الکترونیکی بررسی شود.

کد خطای E-12 ماکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
E-12خطای سنسور گاز

رفع ارور E-12 ماکروویو مایتگ:

برای رفع ارور E-12 مایکروویو MAYTAG، سنسور گاز- برد الکترونیکی بررسی شود.

کد خطای E-13 مایکروویو مایتگ

ارورعلت ارور
E-13خطای سنسور گاز

رفع ارور E-13 مایکروفر مایتگ:

برای رفع ارور E-13 مایکروفر MAYTAG، سنسور گاز- برد الکترونیکی بررسی شود.

کد خطای E-14 ماکروویو مایتگ

ارورعلت ارور
E-14خطای سنسور گاز

رفع ارور E-14 مایکروویو مایتگ:

برای رفع ارور E-14 مایکروفر MAYTAG، سنسور گاز- برد الکترونیکی بررسی شود.

کد خطای E-31 مایکروویو مایتگ

ارورعلت ارور
E-31خطای سنسور گاز

رفع ارور E-31 مایکروفر مایتگ:

برای رفع ارور E-31 ماکروفر MAYTAG، سنسور گاز- برد الکترونیکی بررسی شود.

کد خطای E-32 مایکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
E-32خطای سنسور گاز

رفع ارور E-32 مایکروویو مایتگ:

برای رفع ارور E-32 ماکروفر MAYTAG، سنسور گاز- برد الکترونیکی بررسی شود.

کد خطای E-21 مایکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
E-21خطای سنسور دما

رفع ارور E-21 مایکروویو مایتگ:

برای رفع ارور E-21 ماکروفر MAYTAG، سنسور دما- برد الکترونیکی بررسی شود.

کد خطای E-22 مایکروویو مایتگ

ارورعلت ارور
E-22خطای سنسور دما

رفع ارور E-22 مایکروفر مایتگ:

برای رفع ارور E-22، سنسور دما- برد الکترونیکی بررسی شود.

حتما بخوانید : کد خطا – ارور های انواع برندهای مایکروویو، مایکروفر و سولاردم

کد خطای E-23 ماکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
E-23خطای سنسور دما

رفع ارور E-23 ماکروویو مایتگ:

برای رفع ارور E-23، سنسور دما- برد الکترونیکی بررسی شود.

کد خطای E-24 مایکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
E-24خطای سنسور دما

رفع ارور E-24 مایکروویو مایتگ:

برای رفع ارور E-24 ماکروفر MAYTAG، سنسور دما- برد الکترونیکی بررسی شود.

کد خطای E-25 مایکروویو مایتگ

ارورعلت ارور
E-25خطای سنسور دما

رفع ارور E-25 مایکروویو مایتگ:

برای رفع ارور E-25 مایکروفر MAYTAG، سنسور دما- برد الکترونیکی بررسی شود.

کد خطای E-26 مایکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
E-26خطای سنسور دما

رفع ارور E-26 مایکروویو مایتگ:

برای رفع ارور مایکروفر مایتگ MAYTAG، سنسور دما- برد الکترونیکی بررسی شود.

کد خطای E-33 مایکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
E-33خطای سنسور وزن

رفع ارور E-33 مایکروویو مایتگ:

برای رفع ارور ماکروفر مایتگ MAYTAG، قرار دادن صحیح مواد غذایی روی سینی- سنسور وزن- برد الکترونیکی چک شود.

کد خطای E-34 مایکروویو مایتگ

ارورعلت ارور
E-34خطای سنسور وزن

رفع ارور E-34 ماکروویو مایتگ:

برای رفع ارور مایکروفر MAYTAG، قرار دادن صحیح مواد غذایی روی سینی- سنسور وزن- برد الکترونیکی چک شود.

کد خطای E-35 مایکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
E-35خطای سنسور وزن

رفع ارور E-35 ماکروویو مایتگ:

برای رفع ارور ماکروفر MAYTAG، قرار دادن صحیح مواد غذایی روی سینی- سنسور وزن- برد الکترونیکی چک شود.

کد خطای E-41 مایکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
E-41خطای سنسور رطوبت

رفع ارور E-41 مایکروویو مایتگ:

سنسور رطوبت- برد الکترونیکی تست شود.

کد خطای E-42 مایکروویو مایتگ

ارورعلت ارور
E-42خطای سنسور رطوبت

رفع ارور E-42 ماکروویو مایتگ:

سنسور رطوبت- برد الکترونیکی تست شود.

کد خطای E-43 ماکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
E-43خطای سنسور رطوبت

رفع ارور E-43 مایکروفر مایتگ:

سنسور رطوبت- برد الکترونیکی تست شود.

کد خطای E-44 مایکروویو مایتگ

ارورعلت ارور
E-44خطای سنسور رطوبت

رفع ارور E-44 مایکروویو مایتگ:

برای رفع ارور مایکروفر MAYTAG، سنسور رطوبت- برد الکترونیکی تست شود.

کد خطای E-61 مایکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
E-61خطای سنسور رطوبت

رفع ارور E-61 ماکروویو مایتگ:

برای رفع ارور مایکروفر مایتگ، سنسور رطوبت- برد الکترونیکی تست شود.

کد خطای E-62 مایکروویو مایتگ

ارورعلت ارور
E-62خطای سنسور رطوبت

رفع ارور E-62 ماکروویو مایتگ:

سنسور رطوبت- برد الکترونیکی تست شود.

کد خطای E-63 مایکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
E-63خطای سنسور رطوبت

رفع ارور E-63 مایکروویو مایتگ:

برای رفع ارور ماکروفر MAYTAG، سنسور رطوبت- برد الکترونیکی تست شود.

کد خطای E-45 مایکروویو مایتگ

ارورعلت ارور
E-45مشکل خنک کنندگی

رفع ارور E-45 ماکروفر مایتگ:

برای رفع ارور مایکروفر مایتگ MAYTAG، موتور فن- ترموفیوز- برد الکترونیکی تست شود.

کد خطای E-52 مایکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
E-52خطای برد الکترونیکی

رفع ارور E-52 مایکروفر مایتگ:

برد الکترونیکی بررسی شود.

کد خطای E-53 مایکروویو مایتگ

ارورعلت ارور
E-53خطای برد الکترونیکی

رفع ارور E-53 ماکروفر مایتگ:

برای رفع ارور E-53، برد الکترونیکی بررسی شود.

کد خطای E-54 مایکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
E-54خطای برد الکترونیکی

رفع ارور E-54 مایکروویو مایتگ:

برای رفع ارور E-54 ماکروفر مایتگ، برد الکترونیکی بررسی شود.

کد خطای -SE- مایکروفر مایتگ

ارورعلت ارور
-SE-عملکرد صفحه کلید مشکل دارد

رفع ارور -SE- مایکروویو مایتگ:

برای رفع ارور مایکروفر مایتگ MAYTAG، صفحه کلید- سیم کشی- برد الکترونیکی تست شود.

کد خطای TE مایکروویو مایتگ

ارورعلت ارور
TEصفحه لمسی اتصال کوتاه شده

رفع ارور TE مایکروویو مایتگ:

برای رفع ارور مایکروفر مایتگ MAYTAG، برد الکترونیکی بررسی شود.

59 ارور ماکروفر مایتگ MAYTAG

تعمیر تخصصی مایکروویو مایتگ MAYTAG

کلینیک تخصصی تعمیرات مایکروویو تجهیزان سرویس نمایندگی مجاز تعمیر مایکروویو مایتگ در کرج می باشد.

در این مقاله از وبلاگ تجهیزان سرویس به بررسی کد خطا – ارور مایکروفر مایتگ MAYTAG پرداختیم. با ثبت درخواست تعمیرات دستگاه خود به صورت آنلاین یا تلفنی از خدمات نصب، سرویس و تعمیر تجهیزان سرویس بهره مند شوید.

فرم ثبت درخواست

درخواست نصب، سرویس و یا تعمیرات لوازم خانگی خود را به صورت آنلاین ثبت کنید تا کارشناسان ما در سریعترین زمان ممکن جهت هماهنگی با شما تماس حاصل نمایند.

برای پاسخگویی سریعتر لطفا به آنلاین چت پیام دهید

فرم ثبت درخواست تست اشعه

درخواست سرویس ایمن سازی اشعه (تست اشعه) مایکروویو و سولاردم خود را به صورت آنلاین ثبت کنید تا کارشناسان ما در سریعترین زمان ممکن جهت هماهنگی با شما تماس حاصل نمایند.

برای پاسخگویی سریعتر لطفا به آنلاین چت پیام دهید