65 ارور مایکروفر سامسونگ SAMSUNG

تعمیر لوازم خانگی home appliances repair
65 ارور مایکروفر سامسونگ

کد خطا - ارور مایکروفر سامسونگ SAMSUNG

65 ارور مایکروفر سامسونگ SAMSUNG

 

کد خطا – راهنمای تشخیص و رفع ارورهای مایکروفر سامسونگ SAMSUNG: راهکارهای عملی برای برطرف کردن مشکلات و بهبود عملکرد دستگاه

در این مقاله، به بررسی کدهای خطا و ارورهای شایع در مایکروفرهای سامسونگ SAMSUNG می‌پردازیم و راهکارهای عملی را برای تشخیص و رفع این ارورها ارائه می‌دهیم. با استفاده از این راهنما، شما قادر خواهید بود 65 ارور مایکروفر سامسونگ SAMSUNG را به صورت حرفه‌ای تشخیص داده و بهبود عملکرد دستگاه خود را تجربه کنید.

در این متن، به تفصیل به کدهای خطا و ارورهایی که ممکن است در مایکروفرهای سامسونگ SAMSUNG بروز کنند، می‌پردازیم. ارائه راهکارهای عملی به شما کمک می‌کند تا این ارورها را به دقت تشخیص داده و مشکلات را بهبود بخشید. همچنین، ما راهکارهایی را ارائه می‌دهیم تا بتوانید به صورت حرفه‌ای این مشکلات را رفع کنید و عملکرد بهتری از دستگاه خود را تجربه کنید.

همچنین، ما نکاتی را برای حفظ و نگهداری مناسب مایکروفر سامسونگ SAMSUNG نیز ارائه می‌دهیم تا بتوانید عمر مفید دستگاه خود را بیشتر کنید و از عملکرد بهینه آن بهره‌برده شوید. با دنبال کردن این راهنما، می‌توانید به صورت حرفه‌ای با مشکلات رایج مایکروفر سامسونگ SAMSUNG برخورد کرده و عملکرد بهتری را تجربه کنید.

تخصصی ترین آموزش های مایکروویو را در مرکز آموزش تجهیزان سرویس تجربه کنید

 

فهرست ارور ها

کد خطای E1 مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
E1برق ورودی کمتر از 50 هرتز میباشد

رفع ارور E1 ماکروفر سامسونگ:

برای رفع ارور مایکروفر سامسونگ SAMSUNG، پریز برق چک شود.

کد خطای E-01 مایکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
E-01برق ورودی کمتر از 50 هرتز می باشد

رفع ارور E-01 ماکروفر سامسونگ:

برای رفع ارور ماکروفر سامسونگ SAMSUNG، ولتاژ پریز برق چک شود.

کد خطای E11 مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
E11خرابی سنسور رطوبت سنج

رفع ارور E11 ماکروفر سامسونگ:

ارور E11 مربوط به خرابی در سیستم تشخیص رطوبت مایکروویو می باشد که برای رفع ارور باید سنسور رطوبت-سیم کشی تا برد- برد الکترونیکی چک شود.

کد خطای E-12 مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
E-12خرابی سنسور سنجش رطوبت

رفع ارور E-12 ماکروفر سامسونگ:

ارور E-12 مربوط به اشکال در سیستم سنجش رطوبت ماکروویو می باشد که برای رفع ارور باید حسگر رطوبت-سیم کشی تا برد- برد الکترونیکی چک شود.

 کد خطا - ارور مایکروفر سامسونگ SAMSUNG

کد خطای E-13 مایکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
E-13خرابی سنسور رطوبت

رفع ارور E-13 ماکروفر سامسونگ:

در صورتی که مایکروویو خطای E-13 نشان میدهد بایستی قطعات مربوط به سیستم تشخیص رطوبت بررسی شود. برای رفع ارور مایکروویو سامسونگ باید سنسور رطوبت-برد الکترونیکی- سیم کشی تا برد تست شود.

کد خطای E-14 ماکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
E-14سنسور رطوبت

رفع ارور E-14 مایکروفر سامسونگ:

در صورتی که با خطای E-14 مواجه شده اید باید سیستم تشخیص رطوبت تست شود. برای رفع ارور مایکروویو سامسونگ باید سنسور سنجش میزان رطوبت-برد الکترونیکی- سیم کشی تا برد تست شود.

کد خطای 11 مایکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
11سنسور رطوبت

رفع ارور 11 ماکروویو سامسونگ:

خطای 11 مربوط به وجود اشکال در سیستم سنجش رطوبت مایکروفر است. برای رفع ارور مایکروویو سامسونگ باید سنسور سنجش میزان رطوبت-برد الکترونیکی- سیم کشی تا برد بررسی و تعمیر شود.

کد خطای C-10 مایکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
C-10سنسور رطوبت

رفع ارور C-10 ماکروفر سامسونگ:

ارور C-10 مربوط به وجود اشکال در واحد سنجش رطوبت ماکروفر سامسونگ است. برای رفع ارور C-10 باید سنسور سنجش رطوبت-برد الکترونیکی- سیم کشی تا برد بررسی و تعمیر شود.

کد خطای C-11 ماکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
C-11سنسور رطوبت

رفع ارور C-11 ماکروفر سامسونگ:

ارور C-11 زمانی رخ می دهد که ایرادی در واحد سنجش رطوبت ماکروفر سامسونگ وجود داشته باشد. جهت رفع ارور C-11 باید سنسور رطوبت-برد الکترونیکی- سیم کشی تا برد بررسی و تعمیر شود.

کد خطای C-12 ماکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
C-12سنسور رطوبت

رفع ارور C-12 ماکروویو سامسونگ:

ارور C-12 به علت وجود خرابی در قسمت تشخیص رطوبت مایکروفر می باشد.

کد خطای E-61 مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
E-61سنسور رطوبت

رفع ارور E-61 مایکروویو سامسونگ:

زمانی که ارور E-61 رخ می دهد به دنبال خرابی در واحد سنجش رطوبت ماکروفر سامسونگ باشید. جهت رفع ارور E-61 باید سنسور رطوبت-برد الکترونیکی- سیم کشی تا برد تست شود.

کد خطای E-62 مایکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
E-62سنسور رطوبت

رفع ارور E-62 ماکروویو سامسونگ:

زمانی که ارور E-62 رخ می دهد به دنبال خرابی در واحد تشخیص رطوبت مایکروفر سامسونگ باشید. جهت رفع ارور E-62 باید قطعات سنسور رطوبت، برد الکترونیکی، سیم کشی تا برد بررسی شود.

کد خطای E-63 مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
E-63سنسور رطوبت

رفع ارور E-63 ماکروویو SAMSUNG:

زمانی که ارور E-63 رخ می دهد به دنبال خرابی در واحد تشخیص رطوبت ماکروفر سامسونگ باشید. جهت رفع ارور E-63 باید قطعات سنسور رطوبت، برد الکترونیکی، سیم کشی تا برد بررسی شود.

کد خطای E-71 مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
E-71سنسور رطوبت

رفع ارور E-71 مایکروویو SAMSUNG:

نمایش ارور E-71 میتواند به دلیل ایراد در بخش تشخیص رطوبت مایکروفر سامسونگ باشد.

کد خطای E-72 مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
E-72سنسور رطوبت

رفع ارور E-72 مایکروویو SAMSUNG:

نمایش ارور E-72 میتواند به دلیل ایراد در بخش تشخیص رطوبت مایکروفر سامسونگ باشد.

کد خطای C-d0 مایکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
C-d0اشکال در سیستم باز شدن درب

رفع ارور C-d0 مایکروویو SAMSUNG:

ارور C-d0 نشان می دهد در سیستم باز شدن درب مشکلی به وجود آمده است. برای رفع ارور مایکروفر سامسونگ SAMSUNG، تمامی میکروسوئیچ ها- سیم کشی- برد الکترونیکی چک شود.

کد خطای C-d1 مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
C-d1ایراد در سیستم باز شدن درب

رفع ارور C-d1 ماکروویو سامسونگ:

ارور C-d1 نشان می دهد در سیستم باز شدن درب مشکلی به وجود آمده است. برای رفع ارور ماکروفر سامسونگ، تمامی میکروسوئیچ ها- زبانه درب- سیم کشی- برد الکترونیکی چک شود.

کد خطای C-d2 مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
C-d2ایراد در سیستم باز شدن درب

رفع ارور C-d2 ماکروفر سامسونگ:

ارور C-d2 مایکروفر سامسونگ بیانگر خرابی در سیستم باز شدن درب است. برای رفع ارور C-d2، تمامی میکروسوئیچ ها- زبانه درب- سیم کشی- برد الکترونیکی چک شود.

 کد خطا - ارور مایکروفر سامسونگ SAMSUNG

کد خطای C-A1 مایکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
C-A1ایراد در سیستم باز شدن درب

رفع ارور C-A1 ماکروفر سامسونگ:

ارور C-A1 زمانی اتفاق می افتد که سیستم باز شدن درب با مشکل مواجه شده باشد. برای رفع ارور مایکروویو سامسونگ، تمامی میکروسوئیچ ها- زبانه درب- سیم کشی- برد الکترونیکی چک شود.

کد خطای E83 ماکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
E83خرابی در سیستم باز شدن درب

رفع ارور E83 ماکروویو سامسونگ:

ارور E83 زمانی رخ می افتد که خرابی در سیستم باز شدن درب وجود داشته باشد. برای رفع ارور ماکروویو سامسونگ، تمامی میکروسوئیچ ها- زبانه درب- سیم کشی- برد الکترونیکی چک شود.

کد خطای E-36 مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
E-36خرابی در سیستم باز شدن درب

رفع ارور E-36 مایکروویو سامسونگ:

برای رفع ارور ماکروفر سامسونگ، باید زبانه درب-میکروسوئیچ ها-  سیم کشی- برد الکترونیکی چک شود.

کد خطای E-47 مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
E-47خرابی در سیستم باز شدن درب

رفع ارور E-47 مایکروویو سامسونگ:

برای رفع ارور مایکروفر سامسونگ، بایستی زبانه درب-میکروسوئیچ ها-  سیم کشی- برد الکترونیکی چک شود.

کد خطای E-33 مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
E-33خرابی سنسور وزن موتور گردان 

رفع ارور E-33 مایکروفر سامسونگ:

ارور مایکروفر سامسونگ مربوط به خرابی در سیستم تشخیص وزن مواد غذایی می باشد. برای رفع ارور E-33، سنسور وزن-سیم کشی- برد الکترونیکی بررسی شود.

کد خطای E-34 مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
E-34خرابی سنسور وزن موتور گردان 

رفع ارور E-34 مایکروفر سامسونگ:

ارور ماکروفر سامسونگ زمانی رخ می دهد که سیستم تشخیص وزن مواد غذایی با مشکل مواجه شده باشد. برای رفع ارور E-34، سنسور وزن-سیم کشی- برد الکترونیکی بررسی شود. سنسور وزن تعویض شود.

کد خطای E-35 مایکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
E-35خرابی سنسور وزن موتور گردان 

رفع ارور E-35 مایکروویو سامسونگ:

زمانی که ارور E-35 نمایان می شود  سیستم تشخیص وزن مواد غذایی با مشکل مواجه شده است. برای رفع ارور E-35، سنسور وزن-سیم کشی- برد الکترونیکی بررسی شود. سنسور وزن تعویض شود.

کد خطای E-24 مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
E-24دمای کوره به شدت افزایش یافته است

رفع ارور E-24 مایکروفر سامسونگ:

این خطا مربوط به افزایش شدت دمای دستگاه و سیستم خنک کنندگی می باشد. برای رفع ارور E-24 درب دستگاه را باز نکنید- منتظر شوید تا خنک شود.

کد خطای SE مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
SEکلید های نمایشگر

رفع ارور SE مایکروفر سامسونگ:

خطای SE زمانی رخ می دهد که کلید های نمایشگر اتصال کوتاه شده باشد. علت آن هم شامل گیر کردن، کثیفی و چربی گرفتن و یا خرابی سوئیچ می باشد.

کد خطای 5E مایکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
5Eکلید های نمایشگر

رفع ارور 5E ماکروفر سامسونگ:

خطای 5E زمانی رخ می دهد که دکمه های نمایشگر اتصال کوتاه شده باشد. علت آن هم شامل گیر کردن، کثیفی و چربی گرفتن و یا خرابی سوئیچ می باشد.

کد خطای TE مایکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
TEکلید های نمایشگر

رفع ارور TE ماکروفر سامسونگ:

علت ارور TE وجود اشکال در فشردن دکمه های نمایشگر می باشد. علت آن هم شامل گیر کردن، کثیفی و چربی گرفتن و یا خرابی سوئیچ می باشد.

کد خطای E5 مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
E5کلید های نمایشگر

رفع ارور E5 ماکروفر سامسونگ:

خطای ماکروفر سامسونگ به دلیل وجود اشکال در فشردن دکمه های نمایشگر می باشد. علت آن هم شامل گیر کردن، کثیفی و چربی گرفتن و یا خرابی سوئیچ می باشد.

کد خطای 7 مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
7دستگاه هنگ کرده

رفع ارور 7 مایکروفر سامسونگ:

برای رفع ارور ماکروفر سامسونگ، دستگاه را از برق کشیده و پس از 5 دقیقه مجدد به برق بزنید- برد الکترونیکی چک شود.

کد خطای C-20 مایکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
C-20خرابی سنسور دمای اصلی

رفع ارور C-20 مایکروفر سامسونگ:

ارور C-20 مربوط به سیستم تنظیم دمای ماکروفر سامسونگ می باشد. برای رفع ارور C-20، سنسور دما- مسیر سیم کشی- موتور فن- برد الکترونیکی تست شود.

کد خطای C-21 مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
C-21خرابی سنسور دمای اصلی

رفع ارور C-21 مایکروفر سامسونگ:

ارور C-21 زمانی رخ می دهد که اشکال در سیستم تنظیم دمای ماکروفر سامسونگ ایجاد شده باشد. برای رفع ارور، سنسور دما- مسیر سیم کشی- موتور فن- برد الکترونیکی تست شود.

کد خطای C-22 مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
C-22خرابی سنسور دمای اصلی

رفع ارور C-22 ماکروویو سامسونگ:

ارور C-22 زمانی اتفاق می افتد که خرابی در سیستم تنظیم دمای ماکروفر سامسونگ ایجاد شده باشد. برای رفع ارور، سنسور دما- مسیر سیم کشی- موتور فن- برد الکترونیکی تست شود.

کد خطای E-21 مایکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
E-21خرابی سنسور دمای اصلی

رفع ارور E-21 ماکروویو سامسونگ:

وقتی ارور E-21 روی نمایشگر دستگاه ظاهر می شود نشان می دهد که خرابی در سیستم تنظیم دمای ماکروویو سامسونگ ایجاد شده است. برای رفع ارور، سنسور دما- مسیر سیم کشی- موتور فن- برد الکترونیکی تست شود.

کد خطای E-22 مایکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
E-22خرابی سنسور دمای اصلی

رفع ارور E-22 ماکروویو سامسونگ:

زمانی که  ارور E-22 روی نمایشگر دستگاه ظاهر می شود یعنی اشکالی در سیستم تنظیم دمای ماکروویو سامسونگ ایجاد شده است. برای رفع ارور، سنسور دما- مسیر سیم کشی- موتور فن- برد الکترونیکی تست شود.

کد خطای E-25 مایکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
E-25خرابی سنسور دمای اصلی

رفع ارور E-25 ماکروویو سامسونگ:

وقتی ارور E-25 روی نمایشگر دستگاه ظاهر می شود بیانگر ایرادی در سیستم تنظیم دمای مایکروویو سامسونگ است. جهت برطرف کردن ارور، سنسور دما- مسیر سیم کشی- موتور فن- برد الکترونیکی تست شود.

کد خطای E-26 مایکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
E-26خرابی سنسور دمای اصلی

رفع ارور E-26 ماکروویو سامسونگ:

خطای E-26 نشان می دهد که ایرادی در ترمودیسک اصلی مایکروویو سامسونگ ایجاد شده است. برای رفع ارور، سنسور حرارتی(ترمودیسک)- مسیر سیم کشی- موتور فن- برد الکترونیکی تست شود.

کد خطای E-45 مایکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
E-45خرابی سنسور دمای اصلی

رفع ارور E-45 ماکروویو سامسونگ:

برای رفع ارور، سنسور حرارتی(ترمودیسک)- مسیر سیم کشی- برد الکترونیکی تست شود.

کد خطای C-70 مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
C-70خرابی سنسور دمای بخارپز

رفع ارور C-70 ماکروویو سامسونگ:

ارور C-70 مربوط به سیستم تشخیص دمای واحد بخارپز ماکروفر می باشد. برای رفع ارور مایکروفر سامسونگ، ترمودیسک- سنسور دمای بخارپز- برد الکترونیکی و مسیر سیم کشی تست شود.

کد خطای C-71 مایکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
C-71خرابی سنسور دمای بخارپز

رفع ارور C-71 مایکروویو سامسونگ:

ارور C-71 زمانی رخ می دهد که سیستم تشخیص دمای بخارپز مشکل داشته باشد. برای رفع ارور ماکروفر سامسونگ، سنسور دمای بخارپز- برد الکترونیکی- ترمودیسک و مسیر سیم کشی تست شود.

کد خطای C-72 مایکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
C-72خرابی سنسور دمای بخارپز

رفع ارور C-72 ماکروویو سامسونگ:

وقتی ارور C-72 روی نمایشگر ظاهر می شود نشان می دهد که خرابی در  سیستم تشخیص دمای بخارپز وجود دارد. برای رفع ارور مایکروفر سامسونگ، سنسور دمای بخارپز-ترمودیسک- برد الکترونیکی و مسیر سیم کشی تست شود.

کد خطای C-A0 مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
C-A0خطای عملکرد دستگاه

رفع ارور C-A0 مایکروویو سامسونگ:

ارور C-A0 می تواند نشان دهنده خطایی در عملکرد دستگاه باشد. بنابراین عملکرد باید دقیقا بررسی شده و سپس نسبت به رفع ارور اقدام شود.

کد خطای C-A1 مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
C-A1خطای عملکرد دستگاه

رفع ارور C-A1 مایکروویو سامسونگ:

ارور C-A1 می تواند نشان دهنده ایرادی در عملکرد دستگاه باشد. بنابراین عملکرد دستگاه باید دقیقا بررسی شده و سپس نسبت به رفع ارور اقدام شود.

حتما بخوانید : کد های خطای انواع برندهای مایکروویو، مایکروفر و سولاردم
 

کد خطای C-A2 ماکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
C-A2خطای عملکرد دستگاه

رفع ارور C-A2 ماکروویو سامسونگ:

ارور C-A2 زمانی که ظاهر می شود نشان می دهد اشکالی در عملکرد دستگاه می باشد. در نتیجه عملکرد باید دقیقا تست شده و سپس نسبت به رفع ارور اقدام شود.

کد خطای C-F1, C-F2, E-81, C-F0, E-82, E-83 ماکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
C-F1, C-F2, E-81,C-F0, E-82, E-83خطای ارتباطی

رفع ارور C-F1, C-F2, E-81,C-F0, E-82, E-83 ماکروویو سامسونگ:

این ارور ها نشان می دهد خطایی در سیستم ارتباطی بین برد نمایشگر و برد اصلی رخ داده است. برای رفع ارور مایکروفر سامسونگ، برد نمایشگر- برد اصلی، مسیر های ارتباطی بررسی شود.

کد خطای E-02 ماکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
E-02خطای تنظیم زمان پخت برنامه مایکروویو

رفع ارور E-02 ماکروویو سامسونگ:

ارور E-02 مربوط به عدم تنظیم مناسب زمان برنامه مایکرو می باشد که جهت رفع ارور باید زمان پخت برنامه مایکرو مجدد تنظیم شود.

کد خطای E-03 مایکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
E-03خطای تنظیم زمان پخت برنامه گریل

رفع ارور E-03 ماکروویو سامسونگ:

ارور E-03 مربوط به عدم تنظیم مناسب زمان برنامه گریل می باشد که جهت رفع ارور باید زمان پخت برنامه گریل مجدد تنظیم شود.

کد خطای E-04 مایکروفر سامسونگ

ارورعلت ارور
E-04خطای تنظیم زمان پخت برنامه کانوکشن

رفع ارور E-04 ماکروویو سامسونگ:

ارور E-04 مربوط به عدم تنظیم مناسب زمان برنامه کانوکشن می باشد که جهت رفع ارور باید زمان پخت برنامه کانوکشن مجدد تنظیم شود.

کد خطای E-05 مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
E-05خطای تنظیم زمان پخت برنامه ترکیبی

رفع ارور E-05 ماکروفر سامسونگ:

ارور E-05 مربوط به عدم تنظیم مناسب زمان برنامه ترکیبی می باشد که جهت رفع ارور باید زمان پخت برنامه ترکیبی مجدد تنظیم شود.

کد خطای E-06 مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
E-06خطای هیتر چرخان

رفع ارور E-06 ماکروفر سامسونگ:

ارور E-06 مربوط به وجود ایرادی در سیستم گرمایشی گریل چرخان می باشد که در صورت خرابی عملکرد این سیستم مختل می شود. برای رفع ارور مایکروفر سامسونگ، هیتر چرخان- ترمودیسک هیتر- برد تست شود.

کد خطای E-53, E-52, E-54 مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
E-52, E-53, E-54خطای برد الکترونیکی

رفع ارور E-52, E-53, E-54 مایکروفر سامسونگ:

این خطاها مربوط به برد الکترونیکی دستگاه می باشد که جهت رفع ارور باید نسبت به تعمیر برد الکترونیکی اقدام شود.

کد خطای E-41, E-42, E-43, E-44 مایکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
E-41, E-42, E-43, E-44خرابی سنسور PH

رفع ارور E-41, E-42, E-43, E-44 مایکروفر سامسونگ:

زمانی که این خطاها روی نمایشگر ظاهر می شود یعنی اشکالی در سنسور PH به وجود آمده است. برای رفع ارور مایکروفر سامسونگ، سنسور PH – برد الکترونیکی تست شود.

کد خطای E-31, E-32 ماکروویو سامسونگ

ارورعلت ارور
E-31, E-32خرابی سنسور گاز

رفع ارور E-31, E-32 مایکروفر سامسونگ:

برای رفع ارور مایکروفر سامسونگ، سنسور گاز- برد الکترونیکی تست شود.

 

ارور مایکروفر سامسونگ SAMSUNG

تعمیر تخصصی مایکروویو سامسونگ SAMSUNG

کلینیک تخصصی تعمیرات لوازم خانگی تجهیزان سرویس نمایندگی مجاز تعمیر مایکروفر سامسونگ SAMSUNG در کرج می باشد.

در این مقاله از وبلاگ تجهیزان سرویس به بررسی کد خطا – ارور مایکروفر سامسونگ SAMSUNG پرداختیم. با ثبت درخواست تعمیرات دستگاه خود به صورت آنلاین یا تلفنی از خدمات نصب، سرویس و تعمیر تجهیزان سرویس بهره مند شوید.

کلینیک تخصصی تعمیرات لوازم خانگی تجهیزان سرویس نمایندگی مجاز تعمیر مایکروفر سامسونگ SAMSUNG در کرج می باشد.

فرم ثبت درخواست

درخواست نصب، سرویس و یا تعمیرات لوازم خانگی خود را به صورت آنلاین ثبت کنید تا کارشناسان ما در سریعترین زمان ممکن جهت هماهنگی با شما تماس حاصل نمایند.

برای پاسخگویی سریعتر لطفا به آنلاین چت پیام دهید

فرم ثبت درخواست تست اشعه

درخواست سرویس ایمن سازی اشعه (تست اشعه) مایکروویو و سولاردم خود را به صورت آنلاین ثبت کنید تا کارشناسان ما در سریعترین زمان ممکن جهت هماهنگی با شما تماس حاصل نمایند.

برای پاسخگویی سریعتر لطفا به آنلاین چت پیام دهید